Účetnictví a daňová evidence

 

      Za použití moderního účetního programu POHODA vedeme  dańovou evidenci  a podvojné účetnictví, z nichž jsme schopni na základě požadavku klienta sestavit  podrobné nebo souhrnné výstupy.

Vybrané služby

- Vedení účetnictví a daňové evidence

- Účetní poradenství

- Přiznání k dani z příjmu FO, PO, DPH

-Zastupování klientů při jednání s Finančním úřadem,

 

 

Kontaktujte nás, rádi Vám poskytneme bližší informace

 

Účetní poradenství Týdenní přehled

Doporučení dle Astrologie

Vliv Měsíce

Slapový (přílivový efekt)

   Důvodem slapového( přílivového) efektu Měsíce  ale i Slunce je ekliptika   cesta Měsíce kolem Země a zemský denní cyklus 24 hodin. Prostřednictvím tohoto mechanismu, Měsíc ovlivňuje náš každodenní život. To také ovlivňuje biologické hodiny a duševní postoje všech živých organismů prostřednictvím „tajemné ho mechanismu“ .Síla  gravitace Měsíce na Zemi je 2,5 krát větší než Slunce, a z tohoto důvodu se nás  dotýká mnohem více. Lidé, zvířata, rostliny i houby se  mění  podle měsíčního světla. Nic nezůstává stejné, pokud jde o myšlenky a postoje

    Dvě fáze Měsíce jsou nejdůležitější: Nový Měsíc a Úplněk. Během období Úplňku , je zemské magnetické pole vyplněno „ extra“  ionizací , kdy  ionizací je biologický život více ovlivňován. V důsledku toho jak je počet pozitivních iontů vstupujících do děje přechodně vyšší, lidé i zvířata se cítí potlačována (omezována). Někteří vědci tvrdí, že lidé jsou bombardováni širším spektrum elektromagnetických vln během úplňků.

Dále o vlivu Měsíce zde

Influence of the Moon     Tidal Effect

The reason for the tidal effect is the ecliptic path of the Moon around the Earth and the Earth’s daily cycle of 24 hours. Through this mechanism, the Moon affects our daily lives. It also affects the biological clocks and the mental attitudes of all living organisms through a mysterious mechanism. The force of the Moon’s gravity on the Earth is 2.5 times more than the Sun’s, and for that reason alone it affects us that much more. Humans, animals, and plants change under the Moon’s light. Nothing stays the same in terms of thoughts and attitudes.

Two phases of the Moon are most important: The new Moon and full Moon. During full-Moon periods, the Earth’s magnetic field is filled with extra ionization and biological life is influenced more. As the number of positive ions entering is temporarily higher, humans and animals feel repressed. Some scientists say humans are bombarded by a wider spectrum of electromagnetic waves during full Moons.

Furthermore, the influence of the Moon

 

5.1.2021Prague, 12:00 hour, GMT Time Zone + 1

Placidus

Copyright © 2011-2022 gvring.czAll Rights Reserved | Webdesign by  GVR ING, s.r.o.

Textové pole: Red -Červeně-příznivý den pro podnikání 
Blue- Modře- velké úsilí pro úspěch v podnikání 
Black -Černě- den bez příznivých aspektů pro podnikání 
Red-red-positive day for business
Blue-Blue-sized effort for success in business
Black-Black-Day without positive aspects for business
Rouge-rouge-journée positive pour les entreprises
Bleu-Blue-taille d'effort pour la réussite en affaires
Noir-Noir-Journée sans aspects positifs pour les entreprises
Rot-rot-positiver Tag für Geschäfts -
Blau-Blau große Anstrengung für den geschäftlichen Erfolg
Schwarz-Schwarz Tag ohne positive Aspekte für Unternehmen