Astrofin USAGE STATISTICS

Fleet websites

Flotila web serverů :GVR ING, s.r.o. www.astrofin.cz

www.gvring.cz , www.astrofin.com

Textové pole: Country     Visitors
Země       Návštěvníci                                                  
   November 2016           December 2016      June 2017             August 2017     January 2018

Copyright © 2002-2023, astrofin.czAll Rights Reserved | Webdesign by  GVR ING, s.r.o.

2016

NOAA Sunspot GraphTextové pole: Jupiter-Saturn Cycles, Solar Cycles and Climate Change
Textové pole: Graph: NOAA, Boulder, Colorado, USA
Jupiter-Saturn Solar Cycle Correspondences by Nick Anthony Fiorenza
NOAA's Sun Spot Graph is updated monthly on
http://www.swpc.noaa.gov/communities/space-weather-enthusiasts
A primary fact that many climatologists and environmentalists ignore is that planetary cycles drive Solar Cycles, which in turn governs Climatic Cycles. The Jupiter and Saturn cycles govern the solar cycles modulated by the longer cycles of the Gas Giants Uranus and Neptune. The Jupiter cycle is 11.86 years. The Sunspot cycle is 11-12 years. (The well-known 11-year Schwabe sunspot number cycle is constrained between the spring tidal period of Jupiter and Saturn, 9.93 year, and the tidal orbital period of Jupiter, 11.86 year. [Nicola Scafetta]) Also of consideration are the changing angular momentum, speeds and distances of these planets in their orbits.
The ~23-year Hale duplex cycle (two reverse polarity sunspot cycles) is approximately half the triple Jupiter-Saturn-Uranus synodic cycle, which varies from 42 to 45 years (synods occur in 1881, 1923, 1968, 2011, 2053, 2099).
The Earth-Moon system in turn recieves and moduates Solar activity via lunar cycles, Metonic cycles (18.6-year lunar node cycle) and Saros eclipse cycles, which in turn modulate the breathing of Earth's core, and subsequently its surface, causing ocean tides, altering currents, El Niño/El Niña oscillations, etc. Ocean fluctuations drive air temperatures, weather and climate fluctuations. The Jupiter and Saturn cycles also drive the 60 year global temperature duplex cycle. (30 years warming trend / 30 year cooling trend).

Source: http://www.lunarplanner.com/SolarCycles.html

Zdroj: : NOAA, Boulder, Colorado, USA

Sluneční cyklus Jupiter-Saturn   vztah mezi jevy, teoriemi, které si vzájemně odpovídají tzv.korespondence  podle Nick Anthony Fiorenza
NOAA Sun Spot Graph je aktualizována měsíčně na
http://www.swpc.noaa.gov/communities/space-weather-enthusiasts

 


Primární skutečností je, že mnozí klimatologové a ochránci životního prostředí ignorují , že planetární cykly řídí sluneční cykly, které  upravují Klimatické cykly.

Cykly Jupiter a Saturnu  upravují sluneční cykly  modulovanými delšími cykly plynných obrů Uranu a Neptunu.

Jupiter má cyklus , který je dlouhý 11,86 roků. Cyklus slunečních skvrn je jedenáct až-dvanáct roků. (Známý 11-rok Schwabe číslo cyklus slunečních skvrn je omezen mezi jarní přílivové období Jupiteru a Saturnu, 9,93 rok, a přílivová oběžná doba planety Jupiter, 11,86 rok. [Nicola Scafetta]) Také přicházejí  v úvahu   měnící se úhlová hybnost a rychlost a vzdálenosti těchto planet v jejich oběžných drahách.
23 let Hale duplex cyklus (dvě reverzní cykly polarity slunečních skvrn), je přibližně poloviční triple Jupiter-Saturn-Uran synodický cyklus, který se pohybuje mezi 42 až 45 rok (synody se vyskytují v roce 1881, 1923, 1968, 2011, 2053, 2099 ).
Systém Země-Měsíc zase dostává a reguluje  sluneční aktivita přes lunární cykly,
Metonův cyklus (18,6 let lunární uzel cyklus) a také Saros -(zatmění) cykly,  modulují resp.reguluje dýchání jádra Země, a následně jeho povrchu, což ovlivňuje oceán  a jeho příliv a odliv a mění proudy, El Niño / El Niña oscilace, atd .

Výkyvy Oceanu řídí teplotu vzduchu, počasí zkrátka výkyvy klimatu. Cykly Jupiteru a Saturnu také řídí 60 letý duplexní cyklus globální teploty. (30 let trend oteplování / 30 rok chlazení trend).

 

Source: http://www.lunarplanner.com/SolarCycles.html

Source: http://www.lunarplanner.com/SolarCycles.html

Znamení  =Sign   Vládce= Ruler

 

 

Beran Aries - Mars
Býk Taurus - Venus
Blíženci Gemini - Mercury
Rak Cancer - Moon
Lev Leo - Sun
Panna Virgo - Mercury
Váhy Libra - Venus
Štír  Scorpio - Pluto (Mars)
Střelec Sagittarius - Jupiter
Kozoroh Capricorn - Saturn
Vodnář Aquarius - Uranus (Saturn)
Ryby Pisces - Neptune (Jupiter)

 

 

Usage by Country for November 2016Textové pole: Usage by Country for December 2016Textové pole: December 2016
Textové pole: June 2017
Usage by Country for June 2017

Czech Republic

Commercial (com)

Network (net)

Russian Federation

Ukraine

Germany

European Union

Non-Profit (org)

Argentina

Switzerland

Brazil

United States

Colombia

Italy

France

Ireland

Belarus

Luxembourg

Poland

Sweden

British Indian Ocean Territory

Netherlands

Turkey

Educational (edu)

Canada

Ecuador

Iran

Lithuania

Norway

 

Czech Republic

Commercial (com)

Russian Federation

Network (net)

Ukraine

India

Germany

Argentina

European Union

Brazil

Slovakia

Non-Profit (org)

Thailand

Austria

United States

Poland

Seychelles

Tokelau

Address Routing (arpa)

France

British Indian Ocean Territory

Italy

Switzerland

Lithuania

Norway

Denmark

Iceland

Luxembourg

Sweden

Commercial (com)

Czech Republic

Unresolved/Unknown

Russian Federation

Network (net)

Germany

European Union

Thailand

Netherlands

Pakistan

Slovakia

Ukraine

Romania

Italy

Sweden

France

China

Seychelles

United Kingdom

Viet Nam

Non-Profit (org)

Address Routing (arpa)

Luxembourg

British Indian Ocean Territory

Mali

Mozambique

New Zealand

Poland

Turkey

United States

Germany

Commercial (com)

Unresolved/Unknown

Czech Republic

Russian Federation

Network (net)

Ukraine

European Union

Belarus

Iran

Mexico

Generic TLD (info)

Address Routing (arpa)

Sweden

British Indian Ocean Territory

Luxembourg

Norway

Belgium

France

Italy

Lithuania

Poland

Seychelles

Argentina

Switzerland

Ecuador

Spain

India

Montenegro

Netherlands

 

Ukraine

ua

 

Germany

de

 

United States

us

 

Russian Federation

ru

 

China

cn

 

Estonia

ee

 

Netherlands

nl

 

Neznámé

unknown

 

Czech Republic

cz

 

France

fr

 

Kazakhstan

kz

 

Ireland

ie

 

Hong Kong

hk

 

Slovak Republic

sk

 

Great Britain

gb

 

Brazil

br

 

South Korea

kr

 

Canada

ca

 

Spain

es

 

Mexico

mx

 

Qatar

qa

 

Italy

it

 

Japan

jp

 

European country

eu

 

Switzerland

ch

 

India

in

 

Republic of Serbia

rs

 

New Zealand

nz

 

Indonesia

id

 

Tadjikistan

tj

 

Guatemala

gt

 

Thailand

th

 

Ostatní